Welcome to
New York  
from the Dial 7 team.
Call us at: 212 777 7777

$6 OFF Coupon from JFK & Newark Airports

Minimum Fare $48
Promotion Code: UK01162 one offer per ride

$5 OFF Coupon To JFK & Newark Airports

Minimum Fare $52
Promotion Code: UK01161 one offer per ride


$4 OFF Coupon From Laguardia airport

Minimum Fare $30
Promotion Code: UK01164 one offer per ride

$3 OFF Coupon to Laguardia airport

Minimum Fare $34
Promotion Code: UK01163 one offer per ride

“ Welcome to New York - from the Dial 7  Nihon "

Nihon daiyaru 7 kara no hōmon-sha no tame no nyūyōku no kūkō de rentakā ya rimujinsābisu wa, nyūyōku no subete no yusō sābisu no nīzu ni taiō suru koto ga dekimasu. Anata no hōmon no riyū ka dō ka wa, nonbiri to ensoku ya bijinesu-jō no toshi no tsuā, wareware wa kūkō e tokara iku tame ni hitsuyō to suru toki, jisseki no aru shinrai-sei to hirui no nai chūi o haratte anata no kitai o uwamawarudarou.


Daiyaru 7 ni yoru Nihon no hōmon-sha no tame no NYC kā/ takushī& rimujinsābisu

Sekaijū kara,$ 3,$ 4,$ 5 matawa $ 6 to watashitachi no saikō no seikō-ritsu kūkō kūpon (bauchā) o shiyō shite ryokō ni sanka. Shi, matawa ragādia kūkō, JFK, nyūāku kūkō ni ryokō suru baai, daiyaru 7 puro no doraibā de, anzende tegorona kakaku to senmon-tekina keiken o tanoshimu koto ga dekimasu. Dial 7, Yori irai, 1977-nen irai, nyūyōku de sū 1 kuruma sābisu de kūkō sōgei ni toku-ka shi, kokyaku sābisu ni sen'nen daiyaru shimasu. 100 Man-ri ijō no jōsha maitoshi mochimasu.

Nihon kara no hōmon-sha wa kāsābisu no sukejūru, puraibēto untenshu, soshite sutoretchirimujin, hamā no rimujin, itsutsu hoshi no rimujin nado no yōna rimujin no sentaku no samazamana yō ni, kūkō (JFK, ragādia, nyūāku) ni, tōsha no puremiamukā to rimujinsābisu o kyōju shite kimashita. Ima, anata wa waribiki kakaku de tōsha no sābisu no subete o taiken suru koto ga deki, wareware wa anata ga nyūyōku de no taizai o o tanoshimi kudasai, watashitachiha Nihon kara no hōmon-sha ni dokusen-teki ni sakusei sa reta tōsha no kūpon (bauchā), o riyō suru yō ni naru koto o o susume shimasu.


212 777 7777 


© Copyright 2017 - All rights reserved.


Executive office Address In Manhattan:
500 West End Avenue Suite 5A New York, NY 10024 and Main office at 43-23 35th Street Long Island City, NY 11101
Transportation Service Locations: NYC to and from JFK, Newark, LaGuardia, Teterboro, Westchester or MacArthur airport.DESIGN BY ALLURE